Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право, кривично право
Материјe:
Насиље у породици, Кривичноправна заштита
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Насиље у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
12.10.2019
Место одржавања:
Ниш - Полицијска управа Ниш
Предавачи:
3 (Мића Стаменковић Зоран Ђурђевић Милан Жарковић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници (24), Социјални радници, Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници
Садржај:

Заједничка обука за судије тужиоце и полицијске службенике
ПОСТУПАЊЕ НАДЛЕЖНОГ ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ТУЖИОЦЕМ
Задаци за полицијске службенике у решавању студије случаја: Прикупљање потребних обавештења; Процена ризика; Достављање података надлежном основном тужиоцу; Хитне мере које изриће надлежни полицијски службеник; Израда наређења којим се изриче хитна мера удаљења учиниоца из стана; Израда наређења којим се изриче хитна мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој.
Задаци за јавне тужиоце у решавању студије случаја: Пријем обавештења, процене ризика и наређења; Проучавање и вредновање процене ризика; Предлог суду да се хитна мера продужи; Припрема документације и достављање надлежном суду

ПОСТУПАЊЕ СУДА И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ТУЖИОЦЕМ И ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИКОМ
Задаци за полицијског службеника: Улога полицијског службеника у судском поступку
Задаци за поступајуће судије: Пријем предлога о продужењу хитне мере; Проучавање предлога и оцена приложених доказа; Доношење одлуке по предлогу о продужењу хитне мере
Задаци за Јавне тужиоце: Подношење жалбе на одлуку првостепеног суда
Задаци за судије Виших судова: Пријем предмета и одлучивање по жалби

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи