Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Високо - технолошки криминал
Тема:
Високотехнолошки криминал
Назив семинара:
Високотехнолошки криминал (Високо - технолошки криминал)

Садржај семинара

Датум:
25.11.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Метропол"
Предавачи:
4 (Бранко Стаменковић, Бојана Пауновић, Влатко Божовић, Драган Јовановић, )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (3), Судије вишег суда - кривично одељење (6), Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (4), Виши јавни тужиоци и заменици (9), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ВТК и заменици, Судијски помоћници (2), Тужилачки помоћници (1), Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници (3), Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

- Увод у претње, трендове и изазове интернет криминала
- Увод у технологију
- Идентификовање осумњичених на интернету
- Законодавство о интернет криминалу:
- Материјални чланови Конвенције из Будимпеште о интернет криминалу
- Процедурални чланови Конвенције из Будимпеште о интернет криминалу
- Национално законодавство
- Електронски докази: пракса и поступци
- Увод у финансијске истраге
- Међународна сарадња
- Сарадња јавности и приватног сектора
- Типологија и токови новца од интернет криминала

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
4

Документи