Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Кривични поступак
Тема:
Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку
Назив семинара:
Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку (*) (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
14.11.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Belgrade Art"
Предавачи:
3 (Радмила Драгичевић Дичић, Тамара Мировић, Љубица Милутиновић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (6), Виши јавни тужиоци и заменици (4), Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници (2)
Садржај:

- Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – кривично-правни аспекти;
- Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – јавнотужилачки аспекти;
- Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – грађанско-правни аспекти;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи