Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Привредно право
Тема:
Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица
Назив семинара:
Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица (Привредно право)

Садржај семинара

Датум:
20.05.2019
Место одржавања:
Београд - Аеро клуб
Предавачи:
6 (Јелена Пантелић,Хики Вендорф,Данијела Танић Зафировић,Златан Димитрић, Весна Вулевић, Гордана Самарџић,Весна Зајац)
Учесници:
Јавни тужиоци (2), Судије привредног суда (16), Заменици јавног тужиоца (10), Судијски помоћници
Садржај:

Представљање Пројекта „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“
Уочене слабости Републике Србије у решавању привредних преступа
Представљање међународног правног оквира
Проблеми у пракси
Тужилачки практични аспект
Статистика решавања привредних преступа

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи