Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Спорна питања у специјалистичким областима
Тема:
Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - банкарска гаранција
Назив семинара:
Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - банкарска гаранција (Спорна питања у специјалистичким областима)

Садржај семинара

Датум:
20.09.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Снежана Марић и Драгица Лакић)
Учесници:
Судије привредног суда (1), Судијски помоћници (8), Судије Привредног апелационог суда
Садржај:

Статусни банкарски спорови- банкарска гаранција и средства обезбеђења

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи