Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
09.11.2018
Место одржавања:
Зајечар - Основни суд у Зајечару
Предавачи:
5 (Др. Наташа Плавшић, заменик Државног правобраниоца и заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права Јелена Стевановић, судија Апелационог суда у Београду, консултант Савета Европе Соња Простран, USAID Пројекат владавине права Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу, консултант Савета Европе Александар Стојановић, Правосудна академија )
Учесници:
Судије привредног суда (3), Судије основног суда - грађанско одељење (3), Судијски помоћници (3), Заменици државног правобраниоца (1), Запослени у државном правобранилаштву (2)
Садржај:

- Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова
- Примена Упутства за вансудско поравнање

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи