Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Насиље у породици
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Примена Закона о спречавању насиља у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
12.04.2019
Место одржавања:
Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
Предавачи:
2 (Жељко Радибратовић, Биљана Гавриловић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (6), Судије вишег суда - кривично одељење (6), Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда (12), Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (1), Тужилачки помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке (5), Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници (5), Тужилачки приправници, Секретари судова
Садржај:

Појам насиља у породици;
Улога и Надлежности полиције, тужилаштва и судова у спречавању насиља;
Процена ризика; Одлуке учесника поступка (наређење, предлог и одлука);
Хитне мере ( врсте, изрицање и трајање);
Поступање полиције, Поступање тужилаштва, Поступање суда;
Сарадња међу органима у спречавању насиља у породици – група за координацију и сарадњу;
Заштита и подршка жртвама;
Евиденције

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи