Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
22.02.2019
Место одржавања:
Ниш - Апелациони суд у Нишу
Предавачи:
4 (Ненад Вујић, директор Правосудне академије, Соња Простран, УСАИД Пројекат Владавине права, Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суд ау Нишу, Биљана Степановић, Праосудна академија )
Учесници:
Судије привредног суда (2), Судије основног суда - грађанско одељење (12), Судије вишег суда - грађанско одељење (10), Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски помоћници (7), Заменици државног правобраниоца, Запослени у државном правобранилаштву (2)
Садржај:

- Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова
- Примена Упутства за вансудско поравнање

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи