Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
23.09.2022
Место одржавања:
Ниш - хотел "New City"
Предавачи:
8 (Клаудијо Стролиго, Миљко Радисављевић, Јасмина Милановић Ганић, Маријана Симић Вујашевић, Данијела Танић Зафировић, Душан Алексић, Филип Савић, Кристина Трајковић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Судије Врховног касационог суда, Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (5), Апелациони јавни тужиоци и заменици (2), Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници (1), Тужилачки помоћници (1), Судије Привредног апелационог суда, Судије Прекршајног апелационог суда, Полицијски службеници, Корисници почетне обуке, Самостални учесници (1), Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Саветници у суду, Службеници Пореске управе
Садржај:

Национална процена ризика од прања новца - имплементација ризика државе – утицај на интерне политике истражних и правосудних органа у складу са процењеним ризицима:
- Процес укључивања главних закључака у интерне политике правосудних и истражних органа;
- Резултати процена претњи од прања новца:
• Предикатна кривична дела по степену претње и учесталости, надолазеће претње
• Анализа структуре и количине одузете имовине проистекле из кривичног дела;
Кључни резултати процене претњи:
• Подаци о прање новца у земљи и анализа прекограничних претњи за прање новца
• Најчешћи модалитети и типологије прања новца у Србији;
- Утицај процене претњи на стратешке приоритете агенција за спровођење закона;
- Утицај резултата процене претњи на стратешке приоритете тужилаштва;
- Резултати процене рањивости:
• Капацитети и ресурси за процесуирање финансијских кривичних дела
• Интегритет и независност истражних органа
• Капацитети и ресурси за пресуђивање у случајевима финансијског криминала
• Интегритет и независности правосудних органа;
- Рањивост финансијског и нефинансијског сектора;
- Процена ризика у сектору дигиталне имовине;
- Одређивање ресурса тужилаштва и полиције у односу на утврђене рањивости,
- Одређивање ресурса правосуђа у односу на утврђене рањивости;
Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи