Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право, кривично право
Материјe:
Кривични поступак, Кривичноправна сарадња
Тема:
Начело опортунитета
Назив семинара:
Начело опортунитета (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
25.03.2020
Место одржавања:
Крагујевац - хотел "Шумарице"
Предавачи:
3 (- Јасмина Киурски - Станко Бејатовић - Горан Илић)
Учесници:
Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници
Садржај:

Представљање Приручника за примену начела опортунитета кривичног гоњења:
- Досадашња искуства и уочени проблеми у примени начела опортунитета кривичног гоњења и начини њиховог превазилажења ;
- Услови за примену, субјекти предлагања, предлог и одлуке о предлогу за примену начела опортунита кривичног гоњења ;
- Обавезе осумњиченом у случају одлагања кривичног гоњења, појам, врсте, сврха, избор врсте обавезе, начин и рок извршења ;
- Евиденција и надзор над извршењем обавеза из наредбе о одлагању кривичног гоњења ;
- Решење о одбачају кривичне пријаве услед употребе начела опортунитета кривичног гоњења - доношење, садржај, достављање, поуке и правно дејство у смислу начела ne bis in idem

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи