Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Малолетници
Тема:
Малолетник учинилац кривичног дела и малолетник жртва кривичног дела
Назив семинара:
Малолетник учинилац кривичног дела и малолетник жртва кривичног дела (Малолетници)

Садржај семинара

Датум:
23.11.2018
Место одржавања:
Београд - Хотел "Палас"
Предавачи:
6 (Биљана Синановић, Нада Шарац, Маријана Јаћимовић, Горјана Мирчић Чалуковић, Ивана Милосављевић Ђукић, Инес Церовић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење (4), Основни јавни тужиоци и заменици (3), Виши јавни тужиоци и заменици (2), Социјални радници (7)
Садржај:

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА – МУЛТИСЕКТОРСКИ ПРИСТУП
- Заштита деце жртава и сведока кривичних дела – међународни стандарди и пракса поступања судова у Србији
- Заштита деце жртава и сведока кривичних дела – психолошки аспект, специфичности рада са децом жртвама;
- Форензички интервју (приказ снимка форензичког интервјуа уз дискусију)
- Заштита деце жртава и сведока у кривичним поступцима – национални нормативни аспект;
- Основи рада са трауматизованом децом у судском поступку и значај међусекторске сарадње;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи