Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Породични односи
Тема:
Породични закон - oпшти део
Назив семинара:
Породични закон - oпшти део (Породични односи)

Садржај семинара

Датум:
03.06.2019
Место одржавања:
Београд - Врховни касациони суд
Предавачи:
2 (Петра Џејни и Зорана Делибашић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (25)
Садржај:

- Брисел 2
- Хашка Конвенција
- Закључење и престанак брака
- Ванбрачна заједница
- Односи родитеља и деце, материнство и очинство
- Вршење и лишење родитељског права
- Усвојење
- Лишење пословне способности
- Издржавање (поступак, врсте, одређивање, престанак)
- Право становања (habitatio)
- Поступци пред судом у вези са породичним односима – примена ЗПП-а
- Привремене мере

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи


« На списак