Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних набавки
Назив семинара:
Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних набавки (Сузбијање корупције,Сузбијање организованог криминала,Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
05.12.2018
Место одржавања:
Ниш - хотел "Tami Residance"
Предавачи:
5 (Горан Јовић, Слободанка Јовичић, Ксенија Дајановић, Walter Perkel, Byron San Marco, )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (25), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (3), Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Тужилачки помоћници (4), Полицијски службеници (6), Запослени у Државној ревизорској институцији (1), Корисници почетне обуке (6), Самостални учесници (2), Тужилачки сарадници (6), Судијски сарадници, Секретари тужилаштава
Садржај:

- Развијање проактивних вештина;
- Формирање ударних група и састављање плана истраге;
- Посебне доказне радње;
- Анализа банкарских докумената и друге пословне документације:
- Релевантност доказа, формирање умишљаја и израда редоследа доказа;
- Испитивање сведока и врбовање доушника;
- Израда уводних излагања и састављање демонстративног доказа;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи