Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Парнични поступак
Тема:
Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом
Назив семинара:
Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом (*) (Парнични поступак,Породични односи)

Садржај семинара

Датум:
24.11.2023
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
()
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (3), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда (2), Судије (14)
Садржај:

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак