Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Заштита података о личности
Тема:
Заштита података о личности
Назив семинара:
Заштита података о личности (Заштита података о личности)

Садржај семинара

Датум:
11.10.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
1 (Саша Гајин,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Административно особље у судовима и тужилаштвима са радним стажам до 3 године, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (5), Виши јавни тужиоци и заменици (2), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (5), Корисници почетне обуке, Самостални учесници, Тужилачки сарадници (1), Судијски сарадници, Судијски приправници, Тужилачки приправници (1), Секретари судова, Секретари тужилаштава (2)
Садржај:

- Закон о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила, секторски закони;
- Податак о личности;
- Обрада података, руковалац и обрађивач;
- Начела обраде података о личности;
- Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи