Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма
Назив семинара:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
12.06.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
3 (Миљко Радисављевић, Милунка Цветковић и Јелена Пантелић)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (3), Судије апелационог суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици (7), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници (5), Тужилачки сарадници
Садржај:

- Процене ризика од прања новца;
- Препоруке ФАТФ – систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма - методологија, динамика и организација рада;
- Процена претњи од прања новца;
- Процена рањивости националног система од прања новца;
- Процена рањивости финансијског сектора од прања новца;
- Процена рањивости нефинансијског система од прања новца;
- Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања тероризма;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак