Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Привредно право
Тема:
Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица
Назив семинара:
Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица (Привредно право)

Садржај семинара

Датум:
24.09.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
1 (Mирjaнa Дрeнoвaк-Ивaнoвић )
Учесници:
Јавни тужиоци (2), Судије привредног суда (5), Заменици јавног тужиоца (4), Судијски помоћници (8)
Садржај:

Увoднa и oснoвнa питaњa зaштитe живoтнe срeдинe
Процена утицаја на животну средину

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи