Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Ванпарнични поступак
Тема:
Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС
Назив семинара:
Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС (Ванпарнични поступак)

Садржај семинара

Датум:
19.06.2020
Место одржавања:
Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
Предавачи:
2 (Снежана Андрејевић Љубица Милутиновић)
Учесници:
Судије вишег суда - грађанско одељење (3), судије апелационог суда (22)
Садржај:

09.45 – Регистрација учесника
10.00-10.15 - Уводна реч – Ненад Вујић – Правосудна академија
10.15 – 11.30 – Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.
Циљ, тумачење одредаба, садржина, начела поступка, покретање поступка, предлог за покретање поступка
11.30 – 11.45 Пауза
11.45 – 13.15 Ток поступка, доказивање, поступање по предлогу, припремне радње суда, одлучивање и одлука суда, садржина образложења решења, образложење и оцена доказа, другостепени поступак, ванредни правни лекови, правно дејство правноснажног решња
13.15 – 13.30 Пауза
13.30 – 14. 30 Дискусија
14.30 – Завршетак семинара

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи