Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Спречавање прања новца - прекршаји
Тема:
Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма
Назив семинара:
Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма (Спречавање прања новца - прекршаји)

Садржај семинара

Датум:
04.04.2023
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
4 (Јелена Пантелић, Миљко Радисављевић, Маријана Симић Вујашевић, Данијела Танић-Зафировић)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије привредног суда, Судије прекршајног суда, Заменици јавног тужиоца, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Судије Привредног апелационог суда, Судије Прекршајног апелационог суда, Запослени у Народној банци Србије, Запослени у Министарству привреде
Садржај:

Извештај Комитета Манивал Савета Европе, ФАТФ Препоруке, извештавање Републике Србије, Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма – закључци о процењеним ризицима; Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма – обвезници, примена Закона и казнене одредбе; Споразум РЈТ и Управе царине, примена Споразума; Подаци о непосредном надзору – пресуде (примери из праксе)

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак