Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Спречавање прања новца - прекршаји
Тема:
Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма
Назив семинара:
Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма (Спречавање прања новца - прекршаји)

Садржај семинара

Датум:
04.04.2023
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
4 (Јелена Пантелић, Миљко Радисављевић, Маријана Симић Вујашевић, Данијела Танић-Зафировић)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије привредног суда (1), Судије прекршајног суда (3), Заменици јавног тужиоца (4), Судијски помоћници (14), Тужилачки помоћници (7), Судије Привредног апелационог суда, Судије Прекршајног апелационог суда (5), Корисници почетне обуке, Запослени у Народној банци Србије, Запослени у Министарству привреде
Садржај:

Извештај Комитета Манивал Савета Европе, ФАТФ Препоруке, извештавање Републике Србије, Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма – закључци о процењеним ризицима; Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма – обвезници, примена Закона и казнене одредбе; Споразум РЈТ и Управе царине, примена Споразума; Подаци о непосредном надзору – пресуде (примери из праксе)

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи