Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право, кривично право
Материјe:
Кривични поступак, Кривичноправна сарадња
Тема:
Начело опортунитета
Назив семинара:
Начело опортунитета (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
16.12.2021
Место одржавања:
Вршац - Хотел "Вила Брег"
Предавачи:
3 (Станко Бејатовић, Јасмина Киурски, Горан Илић,)
Учесници:
Основни јавни тужиоци и заменици (6), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке, Самостални учесници (4), Тужилачки сарадници (3), Тужилачки приправници
Садржај:

- Досадашња искуства и уочени проблеми у примени начела опортунитета кривичног гоњења и начини њиховог превазилажења ;
- Услови за примену, субјекти предлагања, предлог и одлуке о предлогу за примену начела опортунита кривичног гоњења ;
- Обавезе осумњиченом у случају одлагања кривичног гоњења, појам, врсте, сврха, избор врсте обавезе, начин и рок извршења ;
- Евиденција и надзор над извршењем обавеза из наредбе о одлагању кривичног гоњења ;
- Решење о одбачају кривичне пријаве услед употребе начела опортунитета кривичног гоњења - доношење, садржај, достављање, поуке и правно дејство у смислу начела ne bis in idem

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи