Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија
Назив семинара:
Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија (Сузбијање корупције,Сузбијање организованог криминала,Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
07.03.2019
Место одржавања:
Врњачка Бања - Хотел "Слатина"
Предавачи:
3 (Зоран Ганић, Биљана Синановић, James May,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (16)
Садржај:

Радионица о актуленим питањима у примени Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције:
- Испитивање оптужних аката
- Декриминализација кривичног дела Злоупотреба у привреди – актуелна питања
- Оцена посредних доказа и уједначавање праксе
- Дефинисање закључака и препорука за отклањање спорних питања и уједначавање судске праксе

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи