Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Етика и интегритет у правосуђу
Тема:
Дисциплинска одговорност судија
Назив семинара:
Дисциплинска одговорност судија (Етика и интегритет у правосуђу)

Садржај семинара

Датум:
01.06.2021
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 (Гордана Вељовић Милевка Миленковић)
Учесници:
Судије привредног суда (2), Судије прекршајног суда (1), Судије Управног суда, Судије основног суда (5), Судије вишег суда (2), судије апелационог суда (2)
Садржај:

- Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
- Пракса и стандарди Европског суда за људска права у Стразбуру
- Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
- Дисциплински прекршаји, биће прекршаја, дисциплинске санкције и разрешење

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак