Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право, управно право
Материјe:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Заштита права потрошача
Тема:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Назив семинара:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела)

Садржај семинара

Датум:
22.10.2021
Место одржавања:
Ниш - хотел "Tami Residance"
Предавачи:
6 (Игор Вељић, Саша Иванић, Драгослав Марковић, Невенка Важић, Милена Рашић, Владимир Ћеклић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (5), Виши јавни тужиоци и заменици (4), Апелациони јавни тужиоци и заменици (2), Полицијски службеници (5), Самостални учесници
Садржај:

Одузимање имовине проистекле из кривичног дела - Приручник за практичаре у Србији:
- Циљеви одузимања имовине и због чега је одузимање важно;
- Преглед регулативе;
- Структура поступка одузимања имовине проистекле из кривичног дела;
- Надлежни органи;
- Стандарди доказивања за сваку фазу (врсту) поступка;
- Финансијска истрага;
- Привремено одузимање имовине;
- Трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела;
- Ванредни правни лекови;
- Управљање одузетом имовином;
- Међународна сарадња;
- Примери аката надлежних органа у поступку одузимања имовине;
проистекле из кривичног дела;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи