Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање трговине људима
Тема:
Примена начела некажњавања жртава трговине људима
Назив семинара:
Примена начела некажњавања жртава трговине људима (*) (Сузбијање трговине људима)

Садржај семинара

Датум:
02.12.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
3 (- Тамара Мировић; заменик РЈТ - Милан Жарковић; професор КПА - Каменко Козарски; Прекршајни суд Нови Сад)
Учесници:
Судије прекршајног суда
Садржај:

Примена начела некажњавања жртава трговине људима :
- представљање смерница за начело некажњавања жртава трговине људима у Србији;
- међународни правни оквир за примену начела некажњавања трговине људима, кривично дело трговине људима из члана 388 КЗ;
- значај благовремене и правилне идентификације жртава;
- начело забране протеривања и враћања (нон-рефоулемент),
- начело некажњавања за незаконит улазак или боравак;
- примена начела некажњавања у прекршајном поступку;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи