Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Унапређење обуке
Тема:
Менторство II циклус обуке
Назив семинара:
Менторство II циклус обуке (Унапређење обуке)

Садржај семинара

Датум:
24.05.2019
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
2 (Тамара Николић Игор Милованов )
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење (4), Судије основног суда - кривично одељење (4), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење (1), Судије прекршајног суда (2), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (2)
Садржај:

Улоге и дужности ментора у правосуђу и квалитети успешног ментора
Управљање менторским односом и фазе менторског процеса
Процес учења у менторству и фацилитација учења као кључна улога ментора
Комуникација у менторском односу
Техника симулација суђења као модел процењивања полазника обуке
Евалуација менторског процеса, ментора и корисника обуке током и на крају обуке

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи