Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Малолетници
Тема:
Примена васпитних налога
Назив семинара:
Примена васпитних налога (Малолетници)

Садржај семинара

Датум:
18.03.2022
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
Предавачи:
3 (- Милан Шкулић - Станко Бејатовић - Ивана Стевановић)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (1), Виши јавни тужиоци и заменици (3), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (1), Адвокати (1), Социјални радници (9), Корисници почетне обуке, Саветници у суду (2), Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

Васпитни налози и ванинстутционалне васпитне мере:
- појам, кримнално-политички разлози нормирања, врсте, свхра, обим могуће примене и досадашња искуства у примени;
- Начело опортниитета кривичног гоњења према малолетним учиниоцима кривичних дела (појам, однос општег и условљеног опортунитета и досадашња искуства у примени)
- Међународни правни стандарди и ванинстутуционалне мере реракције на малолетнички криминалитет;
- Анализа случајева из праксе и дискусија.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи