Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Малолетници
Тема:
Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом
Назив семинара:
Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом (Малолетници)

Садржај семинара

Датум:
29.05.2023
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
4 (Милан Шкулић, Драган Обрадовић, Ивана Стевановић, Ненад Вујић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (14), Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (13), Тужилачки помоћници (10), Судије Прекршајног апелационог суда, Полицијски службеници, Војни полицајци, Адвокати, Корисници почетне обуке, Секретари судова
Садржај:

Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица;избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима.
Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
Неки проблеми у примени ЗМ са расправом
- интересантни случајеви из праксе
- материјални и процесни аспект
Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“


Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи