Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Члан 10. ЕКЉП
Тема:
Слобода изражавања и медија
Назив семинара:
Слобода изражавања и медија (Члан 10. ЕКЉП)

Садржај семинара

Датум:
10.12.2020
Место одржавања:
Нови Сад - Online
Предавачи:
4 (Зорана Делибашић, Гордана Комненић, Ксенија Дајановић, Проф. др Ивана Крстић)
Учесници:
Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (6), Тужилачки помоћници (7), Корисници почетне обуке, Представници медија
Садржај:

Домашај слободе изражавања – међународни и национални извори,
Ограничавање слободе изражавања – примена троделног теста,
Ограничење слободе изражавања ради заштите од клевете, части и увреде и говора мржње,
Подела учесника у две групе, где свака има задатак да анализира по један од два случаја и да процени да ли су задовољена сва три услова из троделног теста, с посебним акцентом на принцип пропорционалности,
Дискусија у пленуму и сумирање стандарда Европског суда аза људска права изложених током радионице

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи