Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
16.12.2022
Место одржавања:
Палић - Хотел Палић
Предавачи:
9 (Јелена Пантелић, Миљко Радисављевић, Јасмина Милановић Ганић, Маријана Симић Вујашевић, Данијела Танић Зафировић, Душан Алексић, Горан Купрешанин, Филип Савић, Кристина Трајковић, )
Учесници:
Судије привредног суда (2), Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије вишег суда - кривично одељење (1), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије Врховног касационог суда, Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (4), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Судије Привредног апелационог суда, Судије Прекршајног апелационог суда, Полицијски службеници, Корисници почетне обуке, Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Саветници у суду, Секретари тужилаштава, Службеници Пореске управе
Садржај:

Национална процена ризика од прања новца - имплементација ризика државе – утицај на интерне политике истражних и правосудних органа у складу са процењеним ризицима:
- Резултати процена претњи од прања новца:
• Предикатна кривична дела по степену претње и учесталости, надолазеће претње;
• Анализа одузете имовинске користи и имовине проистекле из кривичног дела;
- Кључни резултати процене претњи:
• Секторске претње;
• Анализа облика организовања привредних субјеката – ризичне форме привредних друштава;
- Резултати процене рањивости националног система:
• Капацитети и ресурси за процесуирање финансијских кривичних дела;
• Казнена политика;
- Рањивост финансијског и нефинансијског сектора;
- Процена ризика у сектору дигиталне имовине.


Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи