Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право, управно право
Материјe:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Заштита права потрошача
Тема:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Назив семинара:
Одузимање имовинске користи проистекле из кривичних дела (Одузимање имовинске користи проистекле из кривичног дела)

Садржај семинара

Датум:
28.11.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Зира"
Предавачи:
5 (Радмила Драгичевић Дичић, Michael Hopmeier, Mirjana Lazarova Trajkovska, Eldan Mujanović, Pedro Gomes Pereira,)
Учесници:
Судије апелационог суда - кривично одељење (2), Виши јавни тужиоци и заменици (3), Апелациони јавни тужиоци и заменици (1)
Садржај:

Ефективно одузимање имовине: правни стандарди и добре праксе
- важност одузимања имовине у борби против економских кривичних дела
- међународна правила и праксе везане за налоге за заплену и одузимање имовине
- изазови код одузимања имовине у пракси – судски аспект.
- стандарди људских права и мерила за одузимање имовине са аспекта судске праксе Европског суда за људска права
- ефективнија употреба проширеног одузимања/лимита за доказивање код одузимања имовине
- одузимање имовине и стандарди међународне сарадње код заплене и одузимања имовине проистекле из кривичног дела
- систем одузимања имовине у Србији – добра пракса

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи