Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Злочин из мржње, Облици својине
Тема:
Злочин из мржње
Назив семинара:
Злочин из мржње (Злочин из мржње)

Садржај семинара

Датум:
28.05.2019
Место одржавања:
Чачак - Виши суд у Чачку
Предавачи:
1 (Јасмина Киурски)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (10), Виши јавни тужиоци и заменици (15), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници, Секретари тужилаштава
Садржај:

Злочини из мржње; појам и међународно правни оквир
Кривично гоњење кривичних дела учињених из мржње – национално законодавство
Правни оквир и судска кривичноправна заштита у случајевима злочина из мржње;
Злочин из мржње у Р. Србији, обавеза извештавања.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак