Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Извршења кривичних санкција
Тема:
Алтернативне санкције
Назив семинара:
Алтернативне санкције (Извршења кривичних санкција)

Садржај семинара

Датум:
31.05.2022
Место одржавања:
Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
Предавачи:
7 (Марија Лукић, Живко Јевђенијевић, Ивана Миловановић, Марина Беун, Линеке де Клерк, Сања Тумбашевић, Бен Зенгеринк, )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (8), Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (4), Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (4), Тужилачки помоћници (2), Корисници почетне обуке (4), Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници (2), Секретари судова (2)
Садржај:

Примена алтернативних санкција у правном систему Републике Србије :
- Законодавни оквир Републике Србије и међунардни контекст,
- Појам алтернативних санкција, међунардни стандарди;
- Међународна пракса – најбољи примери;
- Креативно („out of the box“) размишљање у организација промене;
- Теорија "Свот" анализе, њена примена и примери;
- Сврха кажњавања: Сагледавање и анализа узрока и последица криминогеног понашања код учинилаца кривичних дела и доношење одлуке о адекватној казни;
- Практична вежба;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи