Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Сузбијање тортуре
Тема:
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
Назив семинара:
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (Сузбијање тортуре)

Садржај семинара

Датум:
23.06.2023
Место одржавања:
Врање - Хотел "Ponte Bianco"
Предавачи:
3 (Татјана Лагумџија, Тамара Мировић, Дејан Кошанин, )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (3), Виши јавни тужиоци и заменици (3), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници (2), Полицијски службеници (11), Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Тужилачки приправници
Садржај:

Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције:
- појам злостављања у међународном праву и праву Републике Србије,
- када настаје обавеза да се спроведе истрага и појам делотворне истраге;
- улога Сектора унутрашње контроле МУП и полиције код спровођења истраге,
- анализа и оцена доказа у јавнотужилачкој и судској пракси, укључујући праксу Европског суда за људска права.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи