Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Прекршаји
Тема:
Прекршаји у области јавних набавки
Назив семинара:
Прекршаји у области јавних набавки (Прекршаји)

Садржај семинара

Датум:
12.06.2023
Место одржавања:
Вршац - Хотел "Вила Брег"
Предавачи:
2 (Саша Варинац, Мирјана Мартић)
Учесници:
Судије прекршајног суда (13), Судијски помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда (6)
Садржај:

- Представљање Портала јавних набавки – значај и основни елементи;
- Структура Портала јавних набавки - делови портала од посебног значаја за судије прекршајних судова;
- Рад у групама на примеру хипотетичког случаја прекршаја из области јавних набавки - коришћење Портала јавних набавки као доказног материјала (претрага Демо верзије Портала, припрема образложења на основу доказа са портала, припрема пресуде);
- Представљање резултата рада у групама и размена искустава и отворених питања;
- Решавање предмета код којих дело за које се окривљени терети по пропису више није прекршај (припрема листе дела за која се начелно може констатовати да више нису прописани као прекршај и дискусија о могућим дилемама и начину образлагања судских одлука);
- Решавање предмета који нису комплексни са чињеничног и правног аспекта (припрема листе дела за која се начелно може констатовати да нису комплексног чињеничног и правног аспекта – идентификација таквих прекршаја и дискусија о могућим ефикасним начинима њиховог решавања у циљу припреме Приручника који би се користио у даљим обукама);
- Дискусија и усвајање закључака.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи