Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Заштита података о личности
Тема:
Заштита података о личности
Назив семинара:
Заштита података о личности (Заштита података о личности)

Садржај семинара

Датум:
04.07.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Саша Гајин, Марко Вукић,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Административно особље у судовима и тужилаштвима са радним стажам до 3 године, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (3), Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке, Самостални учесници (2), Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Судијски приправници, Секретари судова, Секретари тужилаштава
Садржај:

Закон о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила, секторски закони;
Податак о личности;
Обрада података, руковалац и обрађивач;
Начела обраде података о личности;
Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи