Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита узбуњивача
Тема:
Закон о заштити узбуњивача
Назив семинара:
Закон о заштити узбуњивача (Заштита узбуњивача)

Садржај семинара

Датум:
24.05.2019
Место одржавања:
Краљево - Основни суд у Краљеву
Предавачи:
5 (Гордана Самарџић, Драгана Матовић, Владимир Радомировић, Душко Ковачевић, Милан Павлица,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Заменици јавног тужиоца, Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (3), Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке (1), Секретари судова, Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

- Предавање кроз теорију;
- Дискусије и размена мишљења;
- Представљање конкретних примера из праксе;
- Интервју/видео материјал као форма за представљање искустава узбуњивача;
- Коришћење студија случаја из домаће и међународне судске праксе;
- Практична примена представљених концепата кроз групни и индивидуални рад.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи