Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Решавање старих предмета
Тема:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета
Назив семинара:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета (Решавање старих предмета)

Садржај семинара

Датум:
29.03.2019
Место одржавања:
Ниш - Апелациони суд у Нишу
Предавачи:
2 (Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији, Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда )
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски помоћници (6), Судије извршног одељења (24)
Садржај:

Обука за управљање предметима

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи