Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Члан 8 ЕКЉП
Тема:
Заштита и безбедност новинара
Назив семинара:
Заштита и безбедност новинара (Члан 8 ЕКЉП,Члан 10 ЕКЉП)

Садржај семинара

Датум:
28.02.2022
Место одржавања:
Врдник - Хотел "Premier aqua"
Предавачи:
4 (Александра Грбовић, Радмила Јовановић, Гордана Комненић, Севима Сали-Терзић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (8), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије Врховног касационог суда, Основни јавни тужиоци и заменици (12), Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ВТК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (1), Полицијски службеници, Адвокати
Садржај:

- Слобода изражавања - увод,
- Ограничења слободе изражавања,
- Разумевање ризика за новинаре,
- Вођење евиденције о нападима на новинаре и проблеми са којима се сусрећу у пракси,
- Новинари на послу: приступ местима и догађајима,
- Новинари на послу: заштита извора и заштита узбуњивача,
- Позитивна обавеза државе да заштити новинаре

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи