Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Сузбијање тортуре
Тема:
Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције
Назив семинара:
Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције (*) (Сузбијање тортуре,Члан 3 ЕКЉП)

Садржај семинара

Датум:
16.11.2018
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
4 (Јасмина Киурски, Тамара Мировић, Татјана Лагумџија, Дејан Кошанин)
Учесници:
Основни јавни тужиоци и заменици (7), Виши јавни тужиоци и заменици (2), Тужилачки помоћници (2), Полицијски службеници (7), Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници (3)
Садржај:

- Појам злостављања, међународни и национални правни оквир, праска Европског суда за људска права (чл.3), субјекти надлежни за спровођење истраге
- Спровођење истраге у случајевима злостављања (када настаје обавеза, независност и непристрасност истраге, хитност у поступању)
- Радње које треба предузети да би истрага била делотворна
- Анализа и оцена доказа и права оштећеног

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи