Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Борба против корупције
Назив семинара:
Борба против корупције (Сузбијање корупције)

Садржај семинара

Датум:
29.03.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Метропол"
Предавачи:
8 (Биљана Синановић, Бата Цветковић, Зоран Ганић, Милена Рашић, Ана Гарачић, Памела Залеска, Андреи Клаудиу Рус, Вељко Мишкулин,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (12), Судије апелационог суда - кривично одељење (16), Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (2), Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници
Садржај:

Суђења у предметима привредног криминала и корупције – отворена питања, нови начини доказивања и упоредноправна решења:
- Представљање рада Посебних одељења за сузбијање корупције у Вишим судовима у Србији и актуелне дилеме везане за примену процесноправних и материјалноправних одредби Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала и корупције;
- Предлагање, извођење и оцена доказа (посредни и непосредни докази; законити и незаконити докази)
- Организација тока главног претреса;
- Утврђивање противправне имовинске користи као последице извршења кривичног дела код субјекта привредног пословања,
- Одузимање имовине у предметима са коруптивним елементом;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи