Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
01.03.2019
Место одржавања:
Краљево - Виши суд у Краљеву
Предавачи:
4 (Ненад Вујић, директор Правосудне академије, Биљана Николић, судија Апелационог суда у Крагујевцу и председник Вишег суда у Краљеву, Соња Простран, USAID Пројекат владавине права, Биљана Степановић, Правосудна академија)
Учесници:
Судије привредног суда (1), Судије основног суда - грађанско одељење (9), Судије вишег суда - грађанско одељење (1), Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски помоћници (12), Заменици државног правобраниоца, Запослени у државном правобранилаштву (2)
Садржај:

- Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова
- Примена Упутства за вансудско поравнање

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи