Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Судска пракса прекршајних судова
Тема:
Израда првостепених одлука из прекршајне материје
Назив семинара:
Израда првостепених одлука из прекршајне материје (Судска пракса прекршајних судова)

Садржај семинара

Датум:
18.02.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Хотел "Парк"
Предавачи:
4 (Снежана Андрејевић Биљана Гавриловић Леонида Поповић Милан Мариновић )
Учесници:
Судије прекршајног суда (16), Корисници почетне обуке, Судијски сарадници
Садржај:

Право на правично суђење: право на образложену судску одлуку
Структура судске одлуке: Начин израде првостепене осуђујуће пресуде, Начин израде првостепене ослобађајуће пресуде и решења као друге врсте одлуке у прекршајном поступку
Структура судске одлуке: међународни стандарди: Пресуде Европског суда за људска права: смернице за добро структурирану судску одлуку, израда одлуке; Правилно цитирање пресуда Европског суда за људска права у одлукама домаћих судова;
Практична вежба: Примена смерница на практичном примеру

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи