Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Материјално кривично право
Тема:
Кривична дела против привреде
Назив семинара:
Кривична дела против привреде (Материјално кривично право)

Садржај семинара

Датум:
19.10.2020
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 (Ивана Станковић, Миловоје Нешовић,)
Учесници:
Виши јавни тужиоци и заменици (20)
Садржај:

Разумевање финансијске документације – обука за заменике јавних тужилаца који поступају у предметима привредног криминала и корупције:
I део
Увод и општи део
Модули:
I – Основни концепти рачуноводства и финансијски извештаји
II – Међусобна повезаност финансијских извештаја
III – Финансијска анализа
II део
Међународни рачуноводствени стандарди
- МРС 2: Залихе
- МРС 11: Уговори о изградњи
- МРС 16: Некретнине, постројења и опрема
- МРС 19: Примања запослених
- МРС 37: Резервисања, потенцијалне обавезе и средства
- МСФИ 16: Лизинг

Организациони облик:
Учење на даљину
Метода:

Трајање дана:
0

Документи