Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право, прекршајно право
Материјe:
Финансијска истрага, Сузбијање корупције-прекршаји
Тема:
Финансијске истраге
Назив семинара:
Финансијске истраге (Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
25.06.2020
Место одржавања:
Ниш - Хотел "Амбасадор"
Предавачи:
5 (Бранкица Марић, Драгана Стојадиновић, Влатко Божовић, Горан Николић, Милан Пејчић, )
Учесници:
Виши јавни тужиоци и заменици (3), Тужилачки помоћници (3), Полицијски службеници (8), Запослени у Управи царина (2), Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Службеници Пореске управе (2)
Садржај:

Напредна обука (по практикуму) за финансијске истраге и истраживања финансијског криминала
- представљање студије случаја и иницијалне информације;
- Сарадња државних органа и институција у процесуирању кривичних дела корупције;
- Отворене и затворене базе података;
- Практична вежба „План истраживања “;
- Представљање планова истраживања по групама и дискусија;
- Финансијске истраге;
- Практична вежба „Табела прихода“;
- Представљање вежбе по групама и дискусија;
- Извештај финансијског форензичара;
- Практична вежба „Анализа токова новца“ - табела, приказ рада;
- Полицијски рад - посебне доказне радње;
- Полицијске провере и извештај полиције,
- Међународна правна помоћ;
- Практична вежба „План реализације истраге „;
- Практична вежба „Израда замолнице за међународну правну помоћ“;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи