Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Борба против корупције
Назив семинара:
Борба против корупције (Сузбијање корупције)

Садржај семинара

Датум:
30.09.2020
Место одржавања:
Ечка - Хотел "Каштел"
Предавачи:
2 (Миљко Радисављевић, Џејмс Меј,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (4), Виши јавни тужиоци и заменици (3), Тужилачки помоћници (4), Полицијски службеници (9), Самостални учесници (2), Службеници Пореске управе (1)
Садржај:

Симулација суђења - Посебна одељења за борбу против корупције:
- Реферерисање полицијских службеника, (користећи студију случаја);
- Улога тужиоца и полицијског инспектора у кривичним истрагама (на примеру студије случаја);
- Извори информација и улога службеника за везу;
- Улога финансијског форензичког рачуновође или стручњака као експерта;
- Нацрт оптужнице - коришћење редоследа доказа и примена на студији случаја;
- Коришћење редоследа доказивања у организацији Оптужнице;
- Припрема оптужнице;
- Потврђивање оптужнице: Презентовање нацрта оптужнице и дискусија вођена од стране тужиоца и судије;
- Припрема за суђење/Припремно рочиште;
- Испитивање сведока;
- Дискусија о изложеним доказима и евентуална судска оцена;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи