Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Односи с јавношћу и комуникација
Тема:
Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања
Назив семинара:
Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања (Односи с јавношћу и комуникација)

Садржај семинара

Датум:
29.03.2022
Место одржавања:
Врдник - Хотел "Фрушке терме"
Предавачи:
3 (Ђорђе Кривокапић,Зоран Станојевић,Данијела Ранковић)
Учесници:
Портпароли у судовима (13)
Садржај:

Важност (јасне) комуникације за функционисање судова и разумевање њиховог рада од стране медија и јавности,
Тренутно стање односа са јавношћу у правосуђу и идентификовање потребних унапређења,
Примери најбоље праксе у комуникацији са кључним циљним јавностима – медијима и корисницима услуга суда,
Представљање основних циљева и мера садржаних у Комуникационој стратегији Високог савета судства и судова за 2018-2022.,
Упознавање са основном принципима међународних стандарда у вези са људским правима у области медија и слободе изражавања,
Ограничавање слободе изражавања – примена троделног теста,
Најновија пракса Европског суда за људска права у области слободе изражавања,
Домашај слободе изражавања: улога медија; слобода изражавања за судије,
Презентација Е-академије и система унакрсног повезивања,

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи