Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Обука за коришћење софтвера
Тема:
Обука за коришење електронске базе судске праксе
Назив семинара:
Обука за коришење електронске базе судске праксе (Обука за коришћење софтвера)

Садржај семинара

Датум:
27.02.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
2 (Драган Обреновић, Дарко Михајловић)
Учесници:
Саветници ВКС, Судије апелационог суда - грађанско одељење (8), Судије апелационог суда - кривично одељење (6), Судије Врховног касационог суда, Административно особље у судовима (17)
Садржај:

Обука за судије, судијске сараднике и запослене у апелационим судовима за коришћење и попуњавање електронске базе судске праксе

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи