Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Извршења кривичних санкција
Тема:
Алтернативне санкције
Назив семинара:
Алтернативне санкције (Извршења кривичних санкција)

Садржај семинара

Датум:
05.07.2021
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
3 (Сања Берак, Наташа Николић, Александра Радованов,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (6), Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (5), Виши јавни тужиоци и заменици, Корисници почетне обуке (2), Судијски сарадници (1)
Садржај:

Примена алтернативне санкција у правном систему Републике Србије :
- Законодавни оквир Републике Србије и међунардни контекст,
- Појам алтернативних санкција, међунардни стандарди;
- Међународна пракса – најбољи примери;
- Креативно („out of the box“) размишљање у организација промене;
- Теорија "Свот" анализе, њена примена и примери;
- Сврха кажњавања: Сагледавање и анализа узрока и последица криминогеног понашања код учинилаца кривичних дела и доношење одлуке о адекватној казни;
- Практична вежба;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи