Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала
Назив семинара:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала (Сузбијање корупције,Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
16.05.2022
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
4 (Сандра Дамјан, Борис Мајлат, Мирко Илић, Ана Ђуричић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (2), Тужилачка администрација (1), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (3), Запослени у Државној ревизорској институцији (1), Самостални учесници (9), Саветници у суду, Службеници Пореске управе, Финансијски форензичари
Садржај:

(CFE) Међународни програм сертификације у области истраживања превара:
- превенција и спречавање превара;
- разумевање криминалног понашања и теорија узрочности злочина;
- организовани криминал и професионалне преваре;
- програми управљања ризиком од превара и превенције;
- спровођење истраге;
- законска регулатива;
- финансијске трансакције;
- рекапитулација и припрема за испит;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи