Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Ратни злочини, Еколошко право
Тема:
Суђења за ратне злочине
Назив семинара:
Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Садржај семинара

Датум:
23.03.2023
Место одржавања:
Београд - Хотел "Фалкенштајнер"
Предавачи:
2 (Марко Милановић, Иван Јовановић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (5), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Тужилац за РЗ и заменици (3), Судијски помоћници (1), Тужилачки помоћници (1), Адвокати, Тужилачки сарадници (4), Саветници у суду (5), Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

Међународно хуманитарно право и његова примена у суђењима за ратне злочине у Србији:
- Извори међународног хуманитарног права (МХП):
▪ Обавезујући извори МХП: међународне конвенције, обичајно МХП (идентификовање норми обичајног МХП, значај Студије МКЦК и др.);
▪ Релевантни и референтни необавезујући извори МХП: пракса Трибунала у Хагу (МКСЈ), друга међународна и упоредноправна пракса, коментари на Женевске конвенције и друга тумачења МКЦК, и др;
▪ Положај међународног права у Србији и специфичности у односу на предмете ратних злочина (могућност непосредне примене конвенција и међународног обичајног права, принцип легалитета у кривичном праву, поређење са другим системима у региону, и др.)
- Утврђивање постојања и квалификовање оружаног сукоба и избор одговарајућег примењивог режима МХП:
▪ Утврђивање постојања и квалификација оружаног сукоба (међународни, немеђународни, друге могуће квалификације); праг почетка међународног и немеђународног сукоба (укључујући разлике између прага за примену заједничког члана 3 и Другог додатног протокола);
▪ Територијална примена МХП (МХП и удаљеност од попришта сукоба);
- Квалификација сукоба у региону (МКСЈ, судска пракса у региону и Србији):
▪ Питања и одговори, дискусија
- Временска примена МХП
▪ Временска примена МХП: почетак и крај међународног и немеђународног сукоба (укључ. почетак и крај сукоба у Хрватској, БиХ и на Косову - пракса МКСЈ, судова у региону и у Србији);
- Извођења борбених дејстава и принципи МХП:
▪ Кршење правила МХП о извођењу борбених дејстава (војни/цивилни објекат - дистинкција, циљање, пропорционалност, перфидија и др.)
▪ Питања и одговори, дискусија
- Статус заштићене особе као елеменат ратног злочина:
▪ Статус заштићене особе у међународном оружаном сукобу: цивил; статус борца и ратног заробљеника; рањеници и болесници; статус заштићене особе приликом извођења борбених дејстава;
▪ Статус заштићене особе у немеђународном оружаном сукобу: цивил, лице избачено из строја (хорс де цомбат), особа која директно учествује у непријатељствима, статус заштићене особе без квалификације сукоба; статус заштићене особе приликом извођења борбених дејстава;
▪ Да ли је могућ статус ратног заробљеника у немеђународном сукобу;
▪ Када цивил губи статус заштићене особе
▪ Одређивање статуса у судској пракси региона и Србије;
- Радње извршења ратног злочина:
▪ Мучење (укључујући специфичне елементе и карактеристике мучења као ратног злочина);
▪ Нечовечно и сурово поступање и друга слична дела;
▪ Силовање и друга дела сексуалног насиља (укључујући специфичне елементе и карактеристике силовања као ратног злочина);
▪ Противправно затварање; поробљавање; присилни рад;
▪ Депортација и присилно премештање становништва;
▪ Које радње се могу подвести под заједнички члан 3 као најчешће примењивану одредбу МХП у Србији и региону;
- Студија случаја.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи